Næste Kgl. Bio forestilling bliver operaen JÆGERBRUDEN som vi viser 9. januar kl. 15:00.
14. januar spiller OPtimis i biografen kom og hør kabaretforestillingen om Bellman.

Bestyrelsen

 
Bestyrelsen består af 4 faste medlemmer samt en repræsentant fra hver arbejdsgruppe.
Er du interesseret i at deltage i en af grupperne så er du velkommen til at kontakte repræsentanten fra gruppen.
   
Formand
Næstformand
Næstfmd.
Kasserer
Jette1
Else1
Gunnar1
Jette Madsen tlf. 4733 4682 formand@slangerupbio.dk
Else Grundtvig tlf. 6168 8308 egrundtvig@me.com
Gunnar Christensen tlf. 4147 1667 gc@gcpost.dk
 
Sekretær
PR-gruppen
PR-grp.
Repertoiregruppen
Repertoiregrp.
Jytte1
Birgit1
Vibeke1
Jytte Jensen tlf. 4733 5008 jytte3550@gmail.com
Birgit Eckeroth tlf. 3033 8284 bceckeroth@gmail.com
Vibeke Eggers tlf. 2236 5462 pkve@youmail.dk
 
Vedligeholdelse
Biopassergr.
Udstillingensgr.
Boie1
Siri1
Lise1
Boie Eitmann tlf. 4733 4729 boie.eitmann@mail.dk
Siri Ranhauge tlf. 4733 3359 ranhauge@gmail.com
Lise Krum tlf. 4733 3732 lisekrum@gmail.com
 
Operatørgr.
Arrangementgr.
Arrangement
IT og Teknik
Anders1
Ann1
Anders Uhl Pedersen tlf. 2294 8445 bio@trf-data.dk
Ann Munk tlf. 2991 9211 ann.munk@asmdata.dk
Søren Balle-Jensen tlf. 2049 4632 soren@balle-jensen.dk