Næste Kgl. Bio forestilling bliver operaen JÆGERBRUDEN som vi viser 9. januar kl. 15:00.
14. januar spiller OPtimis i biografen kom og hør kabaretforestillingen om Bellman.

Foreningen

Slangerup Bio’s Venner overtog driften af Slangerup Bio den 28. februar 1988. Biografen drives som foreningsbiograf af aktive, ulønnede, filmglade mennesker. Ved medlemskab af foreningen får du hver måned tilsendtprogrammet samt Medlemsnyt.

Medlemskab koster pr. år kr. 150 samt kr. 75 for pensionister og unge under 25 år.

Det er ingen betingelse at være medlem af foreningen for at deltage i arbejdet i biografen.

Foreningen har 300 medlemmer. Der er ca. 110 mennesker som er aktive i arbejdet omkring biografen. Foreningen udgiver hver måned et medlemsblad som udkommer sammen med månedsprogrammet. Overskud fra biografdriften anvendes til forbedringer i biografen, reparationer og fornyelser.